Stručni poslovi zaštite okoliša

Studije o utjecaju na okoliš (PUO),
Strateške studije (SPUO), Elaborati zaštite okoliša (OPUO),
Studije prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)…

Krajobrazna arhitektura

Projekti krajobraznog uređenja javnih površina, parkova,
dječjih igrališta i zelenih krovova, Projekti biološke
sanacije degradiranih površina…

Bioraznolikost – georaznolikost – krajobrazna raznolikost

Terenska istraživanja bioraznolikosti, Studije razvoja zelene infrastrukture, Studije valorizacije georaznolikosti, Krajobrazne analize i vizualizacije…

Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša

Planovi i Elaborati gospodarenja otpadom, Sanacijski programi i elaborati, Studije revitalizacije brownfield područja...

Prilagodba klimatskim promjenama

Procjena rizika od klimatskih promjena (CCRA),
Planovi prilagodbe klimatskim promjenama,
Izračun ugljičnog otiska i procjena životnog ciklusa (LCA)…

Zeleni certifikati i edukacija

Znak zaštite okoliša EU Ecolabel,
Zelena gradnja – LEED® certifikat,
Airport Carbon Accreditation…

VITA PROJEKT d.o.o. pruža cjelovitu uslugu savjetovanja u širokoj sferi zaštite okoliša i krajobrazne arhitekture. Svaki posao preuzimamo s maksimalnom predanošću i odgovornosti. Jamčimo vrhunsku kvalitetu usluge uz optimizaciju rokova i troškova njenog izvršenja. Tvrtka zapošljava stručnjake s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim poslovima zaštite okoliša, ekološke mreže i krajobrazne arhitekture.

Novosti

Projekti

Usluge

Stručni poslovi
zaštite okoliša

Krajobrazna
arhitektura

Bioraznolikost ‒ georaznolikost
krajobrazna raznolikost

Održivo gospodarenje otpadom
i sanacija okoliša

Prilagodba klimatskim promjenama

Zeleni certifikati i
edukacija