O nama
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Naš tim

Naš multidisciplinarni tim sastavljen je od ovlaštenih krajobraznih arhitekata, biologa, građevinara, agronoma, geologa, geografa i sociologa. Iskustvo smo stekli radom na više od 300 projekata iz područja krajobrazne arhitekture, zelene infrastruture te zaštite okoliša i prirode.
Širokim znanjem i dobrim timskim radom rješavamo sve izazove koji se stave pred nas. U tome nam pomažu i renomirani arhitektonski, građevinski i geotehnički uredi, kao i stručnjaci i znanstvenici brojnih institucija s kojima imamo uspostavljenu trajnu suradnju.

Domagoj Vranješ,
mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing.
Goran Lončar,
mag.oecol. i
mag.geogr.
Ivana Tomašević,
mag.ing.prosp.arch.
 
Katarina Burazin,
mag.ing.prosp.arch.
 
Mihaela Meštrović,
mag.ing.prosp.arch.
Lucija Josipa Hercezi,
mag.soc.
Romanna Sofia Randić,
mag.ing.geol.
Tanja Težak,
mag.ing.aedif.
Dora Čukelj,
mag.oecol.
 dr.sc. Neven Tandarić,
mag.geogr.
 Filip Šegović,
mag.ing.geol.