O nama
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Misija i vizija

VITA PROJEKT d.o.o. je konzultantska tvrtka fokusirana na zelene razvojne strategije i projekte. Tvrtka je ovlaštena od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ekološke mreže. Zapošljavamo multidisciplinarni tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim i znanstvenim projektima vezanim uz zaštitu okoliša, zaštitu od poplava, bioraznolikost, zelenu infrastrukturu, rješenja temeljena na prirodi i klimatske promjene.


Usluge koje pružamo su vezane za izradu:

 • Strategija zelene urbane obnove
 • Strategija razvoja zelene infrastrukture
 • Projektne dokumentacije za razvoj zelene infrastrukture putem rješenja temeljenih na prirodi (NBS)
 • Dokumentacije o prilagodbi projektnog prijedloga/infrastrukture klimatskim promjenama prema Tehničkim smjernicama EC 2021/C 373/01 
 • Dokumentacije o usklađenosti djelatnosti s okolišnim ciljevima EU taksonomije i DNSH načelom
 • Dokumentacije u pripremi nefinancijskih/ESG izvještaja za dio okolišnih tema
 • Izračuna ugljičnog otiska (ISO 14064-1 i ISO 14064-2)
 • Verifikacija izračuna ugljičnog otiska (ISO 14064-3)
 • Studija o utjecaju zahvata na okoliš
 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu NATURA2000
 • Strateških studija o utjecaju na okoliš i ekološku mrežu
 • Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • Elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „EU Ecolabel“
 • Projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime
 • Akcijskih planova za energetski i klimatski održiv razvoj – SECAP

Interdisciplinarnim pristupom i pametnim dizajnom stvaramo i obnavljamo održive krajobraze. Unutar postupaka ocjene prihvatljivosti za okoliš optimiziramo sve vrste projekata i time povećavamo njihovu učinkovitost, smanjujemo troškove, ublažavamo okolišne pritiske i štedimo resurse. Svaki posao preuzimamo s maksimalnom predanošću i odgovornošću te jamčimo kvalitetnu uslugu uz optimizaciju rokova i troškova njenog izvršenja.

Projekti