Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Krajobrazna arhitektura

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata javnih zelenih površina, parkova, dječjih igrališta, šetnica, poučnih staza, privatnih rezidencijalnih objekata, turističkih kompleksa i sl.

Osnovni principi i ciljevi projekata krajobraznog uređenja su:

  • Stvaranje prostora visokih boravišnih vrijednosti
  • Oblikovanje prepoznatljivih prostora
  • Pridonošenje vizualnim i ekološkim kvalitetama lokacije
  • Stvaranje ili zadržavanje identiteta prostora
  • Očuvanje i poboljšanje kvalitete zelene infrastrukture naselja
  • Stvaranje krajobraza koji je raznolik, funkcionalan, održiv te estetski privlačan i ugodan za život

Projekti