Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Zeleni certifikati i edukacija

Pitanje edukacije u zaštiti okoliša jedno je ključnih temelja održivog razvoja. Nudimo organizaciju i provođenje predavanja i radionica s temama iz zaštite okoliša i prirode. Potrebe za provođenjem ovakvih radionica mogu prepoznati:

  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
  • razvojne agencije
  • komunalna poduzeća
  • škole
  • vrtići
  • ...

S bogatim predavačkim iskustvom, za svaku radionicu prilagođavamo poseban program usmjeren stvarnim potrebama sudionika, odnosno zajednice.

Projekti