Projekti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Risnjak

Izvedbeni građevinski projekt i Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja
Rekonstrukcija postojeće staze od naselja Hrvatsko do izvora rijeke Kupe, Nacionalni park Risnjak - Ribička staza Hrvatsko – Kupari

Ribička staza dugačka je oko 2,1 km, proteže se uz zapadnu obalu Kupe, od mosta preko Kupe u blizini Hrvatskog na sjeveru do Kupara na jugu. Ribička staza dio je šireg konteksta Kružne ture Hrvatsko – Kupari - Izvor Kupe - Razloge-Hrvatsko. Cilj izvedbenog projekta krajobraznog uređenja bio je definirati i analizirati kritične točke staze. Rezultat terenskog rada i simulacija je karta na kojoj su točno prikazane lokacije stepenica, rukohvata, prelaska jaraka (most ili stepping stones), odmorišta (klupa) te lokacija na kojima je potrebno izvesti proširenje staze. U detaljima projekta krajobraznog uređenja priloženi su tehnički detalji zemljanih radova, radova čišćenja staze, konstrukcija (stepenica, rukohvata i klupa), a građevinskim projektom su obuhvaćeni detalji izvedbe drvene hodne plohe (erodiranog dijela staze), staze na pilotima (preko močvarnog dijela), mostova (dužine do 3 m) te rekonstrukcije postojećeg mosta.

Novosti