Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

17.5.2021.

Promoviranje zeleno – infrastrukturnih mjera (VEPAR)

Popularizacija zelene infrastrukture u Hrvatskoj prati sve veću potrebu za rješenjima temeljenim na prirodi na razini cijele Europske unije, a  koja će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena i smanjenju potrebe za rješenjima sive infrastrukture, te istovremeno donijeti korist na svim razinama (gospodarska, društvena, korist za okoliš).

Posljednjih godina smo imali prilike izrađivati Strategije razvoja zelene infrastrukture i osmišljavati krajobraze  temeljene na prirodnim rješenjima (nature based solutions), a početkom ove godine smo potpisali ugovor s Hrvatskim vodama za izradu Smjernica za tehničko projektiranje i procjenu socioekonomske izvedivosti mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava s obukom stručnjaka i dionika i informiranjem javnosti. Ovaj ugovor dio je većeg  projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj, koji će unaprijediti Vodno i Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja te je stoga za njega odabran akronim VEPAR.

U okviru ugovora ćemo:

  • Izraditi Smjernice za tehničko projektiranje i procjenu socioekonomske izvedivosti mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava
  • Provesti obuku stručnjaka i dionika
  • Informirati javnost

Projekti