Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Prilagodba klimatskim promjenama

Aktivnosti procjene rizika od klimatskih promjena uključuju sljedeće:

  • Izrada SECAP-a - Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka.
  • Analiza usklađenosti projekta s europskim i nacionalnim zakonodavnim okvirom klimatskih promjena i strateškim dokumentima (EU Strategija 2020, EU Strategija prilagodbe klimatskim promjenama, Nacionalna strategija zaštite okoliša...).
  • Interpretacija postojećih scenarija klimatskih promjena i njihovog intenziteta.
  • Analiza klimatskih rizika za projekt te analiza otpornosti projekta na klimatske rizike i promjene, prema metodologiji opisanoj u Smjernicama Europske komisije (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient).
  • Prijedlog mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Projekti