O nama
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Misija i vizija

VITA PROJEKT d.o.o. je tvrtka koja pruža cjelovitu uslugu u širokoj sferi krajobrazne arhitekture, zaštite okoliša i prirode. Tvrtka zapošljava stručnjake s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim poslovima zaštite okoliša, ekološke mreže i krajobrazne arhitekture, što uključuje:

  • vođenje i izradu više od 100 idejnih, glavnih i izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture različitih stupnjeva složenosti koji uključuju gradske parkove, javne zelene površine, dječja igrališta, šetnice, kampove, poučne staze, turističke objekte, infrastrukturne koridore, odlagališta, eksploatacijska polja, sustave odvodnje, biljne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda...
  • vođenje i izradu Elaborata zaštite okoliša, Studija o utjecaju na okoliš, Strateških studija i Studija glavne ocjene za ekološku mrežu za više od 100 zahvata, uključujući zračne luke, morske luke, ceste, plinovode, termoelektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, sustave navodnjavanja, sustave vodoopskrbe i odvodnje, uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, regulacijske i zaštitne vodne građevine, farme, golf igrališta...
  • vođenje i izradu Strateških studija o utjecaju na okoliš i ekološku mrežu za razvojne planove i strategije jedinica lokalne i regionalne samouprave...

Interdisciplinarnim pristupom i pametnim dizajnom stvaramo i obnavljamo održive krajobraze. Unutar postupaka ocjene prihvatljivosti za okoliš optimiziramo sve vrste projekata i time povećavamo njihovu učinkovitost, smanjujemo troškove, ublažavamo okolišne pritiske i štedimo resurse. Svaki posao preuzimamo s maksimalnom predanošću i odgovornosti te jamčimo kvalitetnu uslugu uz optimizaciju rokova i troškova njenog izvršenja.

Projekti