Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

12.10.2020.

Studija i Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027. godine

Ovaj mjesec je objavljena Studija i Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027. godine koju je izrađivao naš stručni tim. 

Kroz izradu i provedbu Studije i Strategije, Grad Križevci stavio je naglasak na unaprjeđenje planiranja otvorenih prostora Grada i to sa ciljem unaprjeđenja kompozicije urbane matrice, jačanja prepoznatljivosti i privlačnost grada, jačanja otpornosti grada na klimatske promjene, jačanja društvene uloge otvorenih prostora, povećanja energetske učinkovitosti, povećanja bioraznolikosti i sveukupno poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice.

Studija i Strategija razvoja ZI predstavlja posebnu stručnu podlogu prostornom planiranju, a rezultati su ugrađeni u V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Križevaca i V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Križevaca koje su se izrađivale paralelno sa Studijom i Strategijom razvoja zelene infrastrukture.

Studija i Strategija razvoja zelene infrastrukture je strateški planski akt široke primjene čije se smjernice i opredjeljenja, osim u prostorne planove, mogu ugraditi u lokalne strategije razvoja, planove i programe zaštite okoliša, strategije prilagodbe klimatskim promjenama te vezanu projektnu dokumentaciju.

Studiju i Strategiju možete preuzeti ovdje

Projekti