Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

5.12.2022.

Ugovorena izrada strategija zelene urbane obnove za Gradove Kutinu, Križevce i Zagreb

Na temelju našeg dugogodišnjeg iskustva u izradi i vođenju multidisciplinarnih projekata u području zelene infrastrukture, zelene gradnje i zaštite okoliša, a koje je neophodno za planiranje kvalitetnih i provedivih razvojnih rješenja, Gradovi Kutina, Križevci i Zagreb su prepoznali VITA PROJEKT d.o.o. kao tvrtku kojoj će povjeriti izradu strateškoplanske dokumentacije usklađene s programima za razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi pripremili što veći broj zelenih razvojnih projekata spremnih za prijavu na javne pozive za sufinanciranje do 2030. godine.

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026., Programu razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine i Programu razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine ove godine je počelo (su)financiranje projekata zelene infrastrukture, uključujući izradu strategija zelene urbane obnove. Na lokalnoj razini su ovi dokumenti iznimno važni jer se po prvi puta predviđa sustavno financiranje projekata zelene infrastrukture iz EU fondova.

Upravo će izrađene strategije i planovi razvoja zelene infrastrukture te strategije zelene urbane obnove igrati ključnu ulogu u EU financiranju projekata zelene infrastrukture u razdoblju do 2030. godine. Naime, za projekte uređenja i izgradnje zelene infrastrukture (od gradskih parkova i dječjih igrališta preko uspostave zelene biciklističke infrastrukture do uspostavljanja održivih sustava odvodnje i zaštite od poplava) osigurana su sredstva iz EU fondova usmjerena na povećanje kvalitete života, održivosti urbanog okoliša i otpornosti na posljedice klimatskih promjena.

Jedinice lokalne samouprave do sada nisu bila sustavno poticane izrađivati strategije razvoja zelene infrastrukture, stoga su one izrađene i usvojene tek u manjem broju. Međutim, sukladno Programu razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima do 2030. godine planirano je financiranje konkretnih projekata koji proizlaze iz strategija za razvoj zelene infrastrukture. Tako se putem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za izradu strategija zelene urbane obnove kojega je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u stopostotnom iznosu financira izrada strategija zelene urbane obnove koje obuhvaćaju razvoj zelene infrastrukture i kružno gospodarenje prostorom i zgradama u gradovima.

Zahvaljujemo još jednom Gradu Kutini, Gradu Križevcima i Gradu Zagrebu na ukazanom povjerenju i pozivamo ostale zainteresirane Gradove da nam se jave!

Projekti