Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

1.12.2020.

Odobren projektni prijedlog za izgradnju reciklažnog dvorišta Trilj

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo Odluku o financiranju za projektni prijedlog ''Reciklažno dvorište Trilj'' koji smo izradili za naručitelja Grad Trilj.

Projektni prijedlog uspješno je prošao sve faze ocjenjivanja te je Povjerenstvo ocijenilo da ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje EU sredstvima. Riječ je o Pozivu za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ''Uspostava reciklažnih dvorišta'', Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt uključuje izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta na području grada Trilja te provedbu popratnih edukativnih i informativnih aktivnosti.

 

Projekti