Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

1.3.2021.

Potpisan Ugovor s Gradom Velikom Goricom za izradu Idejnog rješenja - koncepta revitalizacije kanala Želin

Početkom godine potpisali smo Ugovor s Gradom Velikom Goricom o pružanju usluga izrade Idejnog rješenja – koncepta revitalizacije kanala Želin i povezivanja urbanog dijela Velike Gorice s rijekom Odrom, a koje se provode u sklopu projekta REGREEN, financiranog u okviru programa Europske unije Horizon 2020 (Obzor 2020).

Projektom će se dati prijedlog za povećanje vrijednosti usluga ekosustava na području kanala Želin primjenom rješenja temeljenih na prirodi (NBS) i prijedlog za revitalizaciju kanala.

Obuhvat revitalizacije odnosi se na kanal Želin od Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tj. avionske piste Zrakoplovnog tehničkog centra do Posavske ulice u naselju Novo Čiče.

Dodatno će se dati prijedlozi:

•             razvoja zelene infrastrukture Grada Velike Gorice - povezivanje rijeke Odre, jezera Čiče i urbane strukture grada zelenim koridorom, pješačko – biciklističkim stazama te vodenim površinama

•             poboljšanja uvjeta za ciljne vrste i staništa nizvodnog područja Ekološke mreže HR2001031 Odra kod Jagodna

•             povećanja krajobrazne raznolikosti i kvalitete boravka građana u prirodnom okolišu

•             rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama i ublažavanje klimatskih promjena

Projekti