Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

16.9.2016.

Dodijeljen prvi znak zaštite okoliša EU Ecolabel u Hrvatskoj

Dodijeljen prvi znak zaštite okoliša EU Ecolabel u Hrvatskoj za koji smo prvi u Republici Hrvatskoj izradili pozitivno ocjenjen Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima!

Više informacija možete pronaći na stranicama MZOIE:
Dodijeljen prvi znak zaštite okoliša EU Ecolabel u Hrvatskoj | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Projekti