Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

13.11.2017.

Posjetili smo 5. Regionalni znanstveni skup o geologiji kvartara - INQUA

Od 9. – 10. studenog 2017. u Starigradu-Paklenica održan je 5. Regionalni znanstveni skup o geologiji kvartara u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora INQUA (International Union for Quaternary Science) na kojem je sudjelovala naša djelatnica Valerija Butorac. Glavne teme koje su obrađene na skupu su:

  • Sedimentologija
  • Limnologija
  • Recentni i prošli glacijalni okoliši
  • Geomorfologija
  • Geoarheologija
  • Geobaština
  • Geokonzervacija

Projekti