Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

20.12.2022.

Potreba izrade Elaborata analize doprinosa projekta ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Cilj poziva je je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

  • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti  slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
  • poticanje održivih oblika turizma,
  • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Sukladno tome, za potrebe pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekta za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru poziva: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01), potrebno je izraditi dokument o pripremi turističke infrastrukture za klimatske promjene.

Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (EK, 2021/C 373/01) ispunjavanju sljedeće zahtjeve:

  • usklađene su s Pariškim sporazumom i klimatskim ciljevima EU-a
  • poštuju načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”
  • poštuju načelo „ne nanosi bitnu štetu”

Kao ovlaštena tvrtka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša izrađujemo Elaborat sukladno uputama i u skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (EK, 2021/C 373/01), a uzimajući u obzir lokalne klimatske uvjete kao i klimatske projekcije.

Više o navedenom:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma: „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“, preuzeto s: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/regionalna-diversifikacija-i-specijalizacija-hrvatskog-turizma-kroz-ulaganja-u-razvoj-turistickih-proizvoda-visoke-dodane-vrijednosti/23233

Europska komisija: Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027., preuzeto s: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.373.01.0001.01.ENG

Europska komisija: Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost., preuzeto s: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)

 

Projekti