Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

21.6.2018.

Strategija krajobraznog uređenja Grada Ludbrega

U Uredu Gradonačelnika Grada Ludbrega održan je prvi sastanak o izradi Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega. Strategija će se izrađivati u sklopu projekta „Development of strategic cross border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog“ koji je odobren za sufinanciranje u okviru Programa suradnje Interreg V-A Mađarska Hrvatska 2014-2020.

Krajobrazno uređenje postaje jedan od načina modernog uređenja urbanih i ruralnih sredina te samim time imperativ ponašanja jedinica lokalnih samouprava i većih gradova. Krajobrazno uređenje odnosi se na zaštitu prirodnih i kulturnih resursa, racionalno korištenje zemljišta, zaštitu i obnovu povijesnih lokacija kao i organizaciju, oblikovanje i izgradnju novih krajobraza. S tim ciljem, Grad Ludbreg kreće u izradu krajobrazne strategije preko koje će se planirati potencijalna restauracija ili održavanje krajobraza te projektiranje sadržaja i metodika održavanja kulturnih i povijesnih krajobraza, parkova, prirodnih lokacija i ostalih javnih površina.

„Strateško planiranje koje se odnosi na krajobrazno uređenje podrazumijeva aktivnu komunikaciju između svih zainteresiranih dionika te građana koji su glavni akteri u izradi strategija. Prema tome, izrada strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega bit će sveobuhvatan proces u kojem će sudjelovati građani, stručnjaci iz područja krajobraznog uređenja i arhitekture te lokalna samouprava – rekla je Petra Međimurec, voditeljica projekta DESCO. Također je nadodala da je prednost izrade krajobrazne strategije ta da se preko nje mogu definirati lokacije od posebnog interesa za građane, bilo da se radi o gradskim ili prigradskim područjima u koje se veoma lako  mogu uključiti privatni i javni prostori, parkovi, vrtovi, ulice, trgovi, stambena naselja, turistički, gospodarski ili industrijski kompleksi.

Strategija krajobraznog uređenja bit će utemeljena na analizama i opisu područja po ključnim sektorima, određivanju referentnih točku u Gradu Ludbregu i kroz definiranje vizije i ključnih ciljeva koji će biti ostvareni kroz jasne i precizirane mjere i aktivnosti. „Ono što mi ovom strategijom želimo postići jest da se odrede krajolici i mjesta od posebnog značaja za građane Grada Ludbrega, da se isplanira kako će ta mjesta biti uređena i da se definiraju provedbeni aspekti poput izvora financiranja. U konačnici, kroz izrađenu strategiju dobit ćemo listu strateški bitnih projekata koja će biti izrađena u suradnji s građanima. Tako da mogu reći da će svojevrsni doprinos strateškom planiranju dati građani iz područja Grada Ludbrega jer će ih se poticati da daju svoje komentare, ideje i prijedloge, da sudjeluju u istraživanju i na radionicama koje će se provoditi u narednih 5 mjeseci. Na taj način osigurat će se sudjelovanje različitih dionika, posebice građana koji su glavni korisnici društvenog prostora Grada Ludbrega“ – rekao je Gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić.

Tekst preuzet s http://descooperation.com/2018/06/14/u-ludbregu-odrzan-prvi-sastanak-vezano-uz-izradu-strategije-krajobraznog-uredenja-grada-ludbrega/

Projekti