Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

28.12.2022.

VEPAR - izrađene Smjernice za tehničko projektiranje i procjenu socioekonomske izvedivosti mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava

Projekt VEPAR (vodno ekološko praćenje, analize i rješenja) je projekt Hrvatskih voda usmjeren na unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi od 1. kolovoza 2014. do 31. kolovoza 2023. godine, a provode ga Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod. Projekt VEPAR čini devet potprojekata usmjerenih na prikupljanje i analizu podataka o poplavama, unaprjeđenje sustava praćenja i obrane od poplava te opreme za obranu od poplava. U okviru potprojekta B Unaprjeđenje studijskih i modelskih osnova za upravljanje rizicima od poplava i grupe 2 Smjernice za tehničko projektiranje i procjenu socioekonomske izvedivosti mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava s obukom stručnjaka i dionika i informiranje javnosti, projektni tim naše tvrtke izradio je stručne Smjernice koje daju prikaz zelenoinfrastrukturnih i pratećih mjera čija je svrha smanjenje rizika od poplava i prilagodba klimatskim promjenama. Smjernice se sastoje od ukupno pet knjiga, od kojih knjiga 1 sadrži osnovne informacije o projektu i Smjernicama te objašnjava pristup i metodologiju za njihovu izradu i korištenje, a ostale knjige prikazuju relevantne mjere. Knjige 2-5 sastoje se od 18 mjera zelene infrastrukture koje direktno doprinose smanjenju opasnosti od poplava te osam pratećih mjera koje mogu uključivati zelena i siva rješenja te njihovu kombinaciju, a implementiraju se radi osiguravanja visoke funkcionalnosti mjera zelene infrastrukture u sustavu obrane od poplava.

U sklopu provedbe projekta, 7. prosinca 2022. godine u dvorani Hrvatskih voda održana je radionica za osnovnu obuku stručnjaka i dionika na kojoj je predstavljen nacrt Smjernica. Radionica je trajala tri sata, a nakon predavanja uslijedila je stručna rasprava tijekom koje su sudionici komentirali izloženo, postavljali pitanja predavačima i davali svoje prijedloge i sugestije. Zaključci s radionice ugrađeni su u Smjernice koje su finalno predstavljene javnosti 28. prosinca 2022. godine također u prostorijama Hrvatskih voda.

Mjere zelene infrastrukture se za razliku od ostalih tehničkih mjera zaštite uvode u prostor kao višenamjenska rješenja koja osim što povećavaju zaštitu u području vodnog gospodarstva, također povećavaju ukupnu vrijednost područja na kojem se primjenjuju i to kroz obnovu njegovih prirodnih i ekoloških vrijednosti te kroz uspostavu ukupno održivog upravljanja tim prostorom. Budući da zelena infrastruktura daje višenamjenska rješenja, važna je uključenost brojnih stručnjaka, stručnjaka iz područja tehničkih znanosti – građevinarstva, biotehničkih znanosti – krajobrazna arhitektura i šumarstvo, prirodnih znanosti – biologije, ekologije, zatim važna je uključenost zainteresiranih dionika (lokalno stanovništvo, poljoprivrednici) pa sve do lokalnih, regionalnih i nacionalnih donositelja odluka. Jedino će integracija svih dionika od najranije faze planiranja projekta zelene infrastrukture osigurati pronalazak optimalnog varijantnog rješenja.

Dokument „Smjernice za tehničko projektiranje i procjenu socioekonomske izvedivosti mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava“ objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskih voda i možete ga vidjeti OVDJE

 

 

 

Projekti