Projekti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

ĐELEKOVEC - Park ''Centar''

Idejni i Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Javne zelene površine naselja Đelekovec - Park "Centar"

Osnovu oblikovanja čini eliptična forma koja se nastavlja na obje strane postojeće staze.

Ovu formu čini staza koja je dodatno naglašena u trećoj dimenziji sadnjom drvoreda. Riječ je o produženju postojećih vrsta  već prisutnih na lokaciji. Elipsa je dodatno učvršćena u okružujući prostor oblikovanjem pomoću biljnog materijala. Dva glavna ulaza u park oplemenjena su potezima niže i više vegetacije. Niža vegetacija je u blizini staze, dok je zaštitna barijera prema parkiralištu i kružnom toku ostvarena sadnjom više grmolike vegetacije. Estetski moment u vizuri sa postojeće staze postiže se sadnjom drvoreda niskih cvatućih stablašica.

Novosti