Projekti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Natječaj za Idejno rješenje "Spomen park braniteljima Domovinskog rata općine Bednja"

Lokacija budućeg spomen parka nalazi se u naselju koje je u prijelazu iz ruralnog karaktera u urbani karakter, stoga je park oblikovan u skladu sa suvremenim, urbanim dizajnom. S obzirom na to da se lokacija parka nalazi uz povijesnu jezgru naselja Bednja, jedno od osnovnih polazišta za oblikovanje bile su vizure koje su uvelike utjecale na formu i razmještaj volumena u prostoru.

Pozicija budućeg spomen parka u središnjem dijelu naselja uz frekventnu prometnicu osigurava vizualnu izloženost iz gotovo svih smjerova, što predstavlja dobar preduvjet, uz jedinstveni dizajn, da park postane novi upečatljiv prostor u naselju koji će prolaznici i posjetitelji pamtiti. Osim same skulpture koja je akcent u prostoru parka, skulpturalnim oblikovanjem čitavog parka postignuto je da park odaje dojam cjeline koja čini spomen obilježje.
Oblik parcele parka i karakter tog prostora određen je prvenstveno prometom. Okružen je prometnicama i parkiralištem, što za boravišne i vizualne kvalitete tog prostora predstavlja nedostatak, odnosno izazov u rješavanju tog problema. Iz tog razloga, prostorni koncept temelji se na ideji stvaranja prostora neopterećenog aktivnim i pasivnim prometom. To je postignuto zatvaranjem rubnih dijelova parcele parka modeliranim volumenima s biljem. Ti volumeni predstavljaju svojevrsnu tampon zonu između zone boravka i prometa koji su prekinuti na dijelovima gdje se nalaze ulazi u park.
U oblikovanju rješenja prepoznatljivi su i dosljedni izlomljeni geometrijski potezi proizašli iz smjera kretanja ljudi, odnosno prilaza parku. Visoka boravišna vrijednost postignuta je suvremenim izričajem oblikovanja, odmakom od prometa, ambijentalnom rasvjetom i mnoštvom biljaka. Stvoren je jedan urbani mikroambijent u srcu naselja koji predstavlja središnje mjesto odavanja počasti braniteljima u Domovinskom ratu iz Bednje.

Više o natječaju i nagrađenim radovima pogledajte na službenim stranicama Društva arhitekata Varaždin na linku ispod.

http://www.davz.hr/poetna/109-objava-rezultata-natjeaja​

 

Novosti