Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

3. nagrada na javnom natječaju za Trg hrvatskih branitelja u Petrinji

Zaposlenici Vita projekta osvojili su 3. nagradu na javnom natječaju za Trg hrvatskih branitelja u Petrinji.

Polazište za razvoj koncepta oblikovanja Trga nalazimo u samom imenu - Trg hrvatskih branitelja.
Trg kao mjesto memorije i zahvale hrvatskim braniteljima.
Trg kao mjesto sjećanja.
Ideja ostvarivanja memorije i zahvale braniteljima ne ostvaruje se preko spomenika, tekstualnih natpisa ili na neki sličan uobičajen način.

Umjesto navedenog kodirane poruke su integrirane unutar tijela samog trga, unutar onoga što je sastavni dio trga - parter tj. opločenje. Razmišljajući o lakoj dostupnosti tj. čitljivosti kodova pristupilo se kodiranju poruka pomoću danas sve raširenijih QR kodova.

Čitljivost poruka zamišljena je na dva nivoa :

Poruke velikog mjerila vidljive su iz zraka te preko ortofoto snimka (Google Earth, Arkod, Bioportal ili sličnih web servisa). Naime danas su zračni snimci puno dostupniji nego nekada što nam pruža mogućnost slanja poruka svim namjernim ili slučajnim posjetiteljima Petrinje iz zraka. Kod se nalazi u obliku tamnijih kockica u svjetlom opločenju. Čitano iz zraka ispisuje se datum oslobođenja Petrinje 06.08.1995.

Poruke malog mjerila vidljive su sa lokacije. Riječ je o kodiranim porukama u popločenju. Tri QR koda : HVALA HRVATSKIM BRANITELJIMA Kako bi čitljivost koncepta iz zraka tj. sa ortofoto snimaka bila što uočljivija korišteni su opločnici izraženog kontrasta - svijetlo siva i tamno siva. Koncept kodova je razrađen na način da su pojedini segmenti koda podignuti u treću dimenziju i čine klupe dok su drugi segmenti parterno uređenje u obliku zelenih površina sa zimzelenim vrstama tamnijeg kolorita (npr. Hedera helix, Cotoneaster horizontalis, Juniperus sabina, Buxus sempervirens ili sl.) sa malčiranom šljunčanom površinom tamne boje. Mali QR kodovi integrirani su unutar popločenja. Predložene su dvije mogućnosti upotrebe materijala: Mozaik kamenih ploča ili pleksiglas u varijanti sa noćnim osvjetljenjem. Više informacija o natječaju možete pronaći na službenim web stranicama grada Petrinje i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.

News