Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Glavni projekt Krajobraznog uređenja okoliša Starog grada u Đurđevcu

Prostor lokacije utvrde, a i šireg područja grada, definiran je prirodnim elementima: vodom i zemljom (pijeskom). Element vode predstavljao je svojevrsnu zaštitu, a element pijeska (pješčanih dina) predstavljao je mogućnost održavanja života u neprijateljskom okruženju. Ta dva elementa čine jaku simboličku vrijednost povijesnog razvoja naselja, stoga su implementirane u sam koncept krajobraznog oblikovanja. 
Koncept se bazira na snažnom linijskom elementu drvene staze koji je ublažen organskom linijom jezera i valovitim formama modeliranog terena i travnjačke vegetacije. To omogućuje stvaranje sekundarnih pješačkih komunikacija koje korisnike provode kroz razne boravišne prostore i točke sagledavanja okolnog prostora gdje se izmjenjuju vizure prema utvrdi i jezeru.
Stari grad Đurđevac nastao je na uzdignutom zemljištu usred močvarnog i poplavnog zemljišta koje je premošćivano dugačkim drvenim mostom čiji pravac postoji i danas. Sama utvrda predstavlja važan segment kulturne baštine grada Đurđevca. Stari grad i njegov okoliš bilo je potrebno sagledavati kao jedinstveni prostor u kojem se isprepliću prirodni i antropogeni procesi koji zajedno predstavljaju identitet šireg područja grada sa snažnim povijesnim i kulturnim značajem. Na mjestu nekadašnje močvare prevladavaju staništa vlažnih livada koje su uzete u obzir prilikom krajobraznog uređenja sa stajališta zaštite i održavanja postojećeg staništa i bioraznolikosti. 
Krajobraznim rješenjem planirano je uređenje uzdignutih šetnica s manjim boravišnim zonama, postava urbane opreme i informacijskih sadržaja (informacijsko-edukativne ploče) te oblikovanje jezera kao povijesnog elementa. Planirana je grupirana sadnja biljnog materijala, poglavito ukrasnih trava te vodenog bilja uz obalu jezera, dok je uz boravišne prostore planirana sadnja visokih stablašica. 
Krajobrazna koncepcija usklađena je s konceptom konzervacije i restauracije utvrde. Uređenjem okoliša utvrde željelo se ovoj važnoj prostornoj cjelini grada Đurđevca dijelom vratiti prirodno povijesni značaj, ali ga i integrirati u prostorni i funkcionalni kontekst grada.

News