Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Glavni projekt "Prostor uz šetnicu od plaže Vajavina do plaže Kozica"

Prostor lokacije posjeduje velike predispozicije za stvaranje prostora visokih ambijentalnih i vizualnih vrijednosti zahvata. Karakterizira ga borova šuma na strmom terenu kroz koju prolazi šetnica koja spaja dvije plaže, no postoji nedostatak u vidu sadržaja i urbane opreme. Prostor je vizualno monoton i nedostaje mu atrakcije i dinamičnosti. Projektom je planirano oblikovati nove boravišne prostore istovremeno ne zadirajući agresivno u postojeću topografiju terena. Prepoznatiljiv element u prostoru je kamen (stijena) koji je poslužio kao inspiracija za oblikovanje i kao glavni gradivni materijal.
Krajobraznim rješenjem osmišljeno je uređenje postojeće šetnice u četiri zone. Prva zona odnosi se na dio šetnice na kojem je planirana gusta sadnja niske vegetacije i vegetacije srednje visine u svrhu stabilizacije terena i poboljšanja vizualnih kvaliteta tog dijela šetnice. Druga zona je rekreacijska zona koja se sastoji od šljunčanog platoa sa spravama za vježbanje, boravišta i ukrasnog drvenastog bilja. Treća zona obuhvaća obalnu stranu središnjeg prostora šetnice gdje je planirana sekundarna šetnica kroz šumu s kamenim zidićima i klupama za odmor. Stvorene su terasirane padine na kojima je pogodno saditi biljni materijal koji će dodatno stabilizirati kosine. Kroz terasaste padine prolaze šljunčane staze s kamenim stepenicama. Četvrta zona ima funkciju poboljšanja vizualnih kvaliteta južnog dijela šetnice s naglaskom na vizuru s plaže Kozica i funkciju stabilizacije pokosa pomoću kamenih potpornih zidića i sadnjom grmlja i penjačica.
Ovakvim oblikovanjem stvorit će se prostor s novim vizurama, novim boravišnim zonama, rekreacijskim sadržajima i alternativnim putem kroz borovu šumu visoke ambijentalne vrijednosti, a sanirat će se postojeći degradirani prostor nastao zbog radova rekonstrukcije šetnice.

 

News