Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Krajobrazne značajke

Krajobrazna arhitektura ima važnu ulogu u izradi studijske i planske dokumentacije koristeći metodologiju i tehnike krajobraznog planiranja za potrebe izrade Studija o utjecaju na okoliš, Prostornih planova uređenja gradova i općina, razvojnih planova i druge studijsko-planske dokumentacije.

Analitičkom raščlambom reljefnih, strukturnih i vizualnih značajki te značajki površinskog pokrova šireg i užeg područja lokacije zahvata, određuju su specifična obilježja krajobraza i elementi krajobrazne strukturiranosti i kompleksnosti, te se definiraju njihovi međusobni odnosi i odnosi s planiranim zahvatima.

 

News