Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

OBNOVA I REVITALIZACIJA I. I II. JEZERA U PARKU MAKSIMIR

Maksimirska jezera predstavljaju važnu kompozicijsku i bioekološku komponentu parka koja je u neodvojivom i kompleksnom odnosu sa ostalim elementima parkovne kompozicije kao što su vizure, šume, livade i travnjaci, razgibana topografija, vijugave staze, putevi i građevine.

Revitalizacijom prostora uz maksimirska jezera želi se ovoj važnoj prostornoj cjelini parka Maksimir dijelom vratiti prvobitna funkcija, ali ga i adaptirati za prihvat novih funkcija ne dovodeći pritom u pitanje osnovni karakter i kvalitetu povijesnog parka i njegovih cjelina.

Oblikovni koncept temelji se na organskim formama i otvorenim, međusobno povezanim, multifunkcionalnim površinama koje su uklopljene u postojeću situaciju. Novom mrežom pješačkih komunikacija i ponovnim otvaranje travnih ploha oko drugog jezera planira se postići veća mogućnost u detaljnijem sagledavanju prostora. Nova kružna ruta oko drugog jezera omogućuje povezivanje različitih odmorišnih čvorova, postojećih staza, multifunkcionalnih livada te stvaranje proširenja namijenjenih za edukaciju i informiranje posjetitelja raznih uzrasta.

News