Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

PANTOVČAK - Park s dječjim igralištem i sportskom rekreacijom

Idejni projekt krajobraznog uređenja
Park s dječjim igralištem i sportskom rekreacijom na zelenoj površini između Pantovčaka i Zelengaja

Područje lokacije zahvata, kao i šire područje karakterizira visinski razveden teren na kojemu se izmjenjuju svijetle plohe travnjaka i niske vegetacije sa velikim površinama tamnih tonova volumena visoke vegetacije te linijskim elementima prometnica i građevinskih objekata.

Cilj ovog projekta je oblikovati prostor visokih boravišnih vrijednosti za korisnike svih dobnih skupina poštujući gradski povijesno-prostorni kontekst.

Unutar granice obuhvata planirano je više zona:

  • Zona dječjeg igrališta
  • Zona odmora
  • Zona roštilja
  • Zona rekreacije
  • Zona otvorene travnate plohe sa mjestimičnom vegetacijom
  • Zona otvorene travnate plohe
  • Zona visoke vegetacije – zaštitna zona
  • Pješačke komunikacije

News