Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

ZOO

Glavni i Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja
Restoran, odmorište i vidikovac, Zoološki vrt, Zagreb (u sklopu projekta "Modernizacija zoološkog vrta – I. faza")

Glavni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja rađen je u sklopu projekta ''Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba – I. faza'' te se odnosi se na uređenje zelenih površina uz zgradu (i prilaze zgradi) restorana sa vidikovcem i odmorištem (ROV centar) koji se sastoji od terase i prizemlja te podruma.

Cilj ovog projekta bio je stvoriti prostor visokih boravišnih vrijednosti te prepoznatljivo oblikovani prostor. Projektom je izvršena sanacija pokosa, niveliranje postojećeg tla i sadnja novog biljnog materijala te presađivanje starog biljnog materijala.

News