Stručni poslovi zaštite okoliša

Studije o utjecaju na okoliš (PUO), Strateške studije (SPUO), Elaborati zaštite okoliša (OPUO), Studije prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) ...

 
 

Krajobrazna arhitektura

Projekti krajobraznog uređenja javnih površina, parkova, dječjih igrališta i zelenih krovova, Projekti biološke sanacije degradiranih površina ...

 
 

Bioraznolikost – georaznolikost – krajobrazna raznolikost

Terenska istraživanja bioraznolikosti, Studije razvoja zelene infrastrukture, Studije valorizacije georaznolikosti, Krajobrazne analize i vizualizacije ...

 
 

Planiranje razvoja zelene infrastrukture

Izrada strateških dokumenata, savjetovanje, priprema i prijava projektnih prijedloga ...

 
 

Prilagodba klimatskim promjenama

Procjena rizika od klimatskih promjena (CCRA), Planovi prilagodbe klimatskim promjenama, Izračun ugljičnog otiska i procjena životnog ciklusa (LCA) ...

 
 

Zeleni certifikati i edukacija

Znak zaštite okoliša EU Ecolabel, Zelena gradnja – LEED® certifikat, Airport Carbon Accreditation ...

VITA PROJEKT d.o.o. je konzultantska tvrtka fokusirana na zelene razvojne strategije i projekte koja aktivno djeluje od 2015. godine te je na području Republike Hrvatske prepoznata kao pouzdan partner u domeni stručnih poslova zaštite okoliša i planiranja održivog razvoja. Tvrtka je ovlaštena od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ekološke mreže. Zapošljavamo multidisciplinarni tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim i znanstvenim projektima vezanim uz zaštitu okoliša, zaštitu od poplava, bioraznolikost, zelenu infrastrukturu, rješenja temeljena na prirodi i prilagodbu klimatskim promjenama.

 

Novosti

Projekti

Usluge

Stručni poslovi
zaštite okoliša

Krajobrazna
arhitektura

Bioraznolikost ‒ georaznolikost
krajobrazna raznolikost

Planiranje razvoja zelene infrastrukture

Prilagodba klimatskim promjenama

Zeleni certifikati i
edukacija

Naši klijenti